pétrolier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pétrolier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.pétrol|ier (pétrolière) [petʀɔlje, ɛʀ] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pétrolier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
pétrolier/-ière

pétrolier в PONS речника

Преводи за pétrolier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pétrolier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pétrolier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文