pénale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pénale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: sanction

1. sanction (peine):

sanction ADMIN
sanction ECOLE

Преводи за pénale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
penalty clause COM, LAW

pénale в PONS речника

Преводи за pénale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pénale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

pénale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文