pédale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pédale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за pédale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
pansy (homosexual) inf, offens
pédale f inf, offens
faggot slang, offens
pédale f slang, offens

pédale в PONS речника

Преводи за pédale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pédale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

pédale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文