ours във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ours в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cage

2. cage inf SPORT:

lift shaft Brit
cage à lapins lit, fig, inf
cage à poules lit
cage à poules JEUX
cage à poules JEUX
cage à poules fig
Индивидуални преводни двойки

Преводи за ours в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
teddy, a. teddy bear childspeak

ours в PONS речника

Преводи за ours в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: ourse

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ours в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ours Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文