original във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за original в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.origin|al (originale) <mpl originaux> [ɔʀiʒinal, o] ADJ

II.origin|al (originale) <mpl originaux> [ɔʀiʒinal, o] NOUN m (f) (personne excentrique)

Преводи за original в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
original/-e m/f

original в PONS речника

Преводи за original в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за original в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
original(e) m (f)

original Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文