oreilles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за oreilles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pince-oreilles, pince-oreille <pl pince-oreilles> [pɛ̃sɔʀɛj] NOUN m

1. oreille ANAT:

Phrases:

to give sb a ticking off Brit inf

Вижте също: sourd, puce, fendre, dormir, affamer, affamé

II.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] NOUN m (f)

1. dormir PHYSIOL:

I.affamé (affamée) [afame] VERB pp

affamé → affamer

III.affamé (affamée) [afame] NOUN m (f) lit, iron

bouche-à-oreille <pl bouche-à-oreille> [buʃaɔʀɛj] NOUN m

perce-oreille <pl perce-oreilles> [pɛʀsɔʀɛj] NOUN m

Преводи за oreilles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

oreilles в PONS речника

Преводи за oreilles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за oreilles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

oreilles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文