ordinateur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ordinateur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ordinateur [ɔʀdinatœʀ] NOUN m INFOR

mini-ordinateur <pl mini-ordinateurs> [miniɔʀdinatœʀ] NOUN m

micro-ordinateur <pl micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] NOUN m

Преводи за ordinateur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ordinateur в PONS речника

Преводи за ordinateur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

micro-ordinateur <micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ordinateur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ordinateur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文