ombres във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ombres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. ombre (ombrage):

4. ombre (anonymat, clandestinité):

mettre qn/être à l'ombre inf, euph

Вижте също: proie

Преводи за ombres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ombres fpl

ombres в PONS речника

Преводи за ombres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ombres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
shadow a. fig
shade a. fig

ombres Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文