ombre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ombre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. ombre (ombrage):

4. ombre (anonymat, clandestinité):

mettre qn/être à l'ombre inf, euph

Вижте също: proie

Преводи за ombre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
shadow lit, fig

ombre в PONS речника

Преводи за ombre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ombre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
shadow a. fig
shade a. fig

ombre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文