officielle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за officielle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.offic|iel (officielle) [ɔfisjɛl] ADJ (gén)

semi-offic|iel (semi-officielle) <mpl semi-officiels> [səmiɔfisjɛl] ADJ

Преводи за officielle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

officielle в PONS речника

Преводи за officielle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за officielle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
officiel(le) m (f)

officielle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文