offensive във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за offensive в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.offens|if (offensive) [ɔfɑ̃sif, iv] ADJ MILIT

contre-offensive <pl contre-offensives>, controffensive <pl controffensives> [kɔ̃tʀɔfɑ̃siv] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за offensive в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
offensive MILIT, POL, SPORT
offensive MILIT, SPORT action, play

offensive в PONS речника

Преводи за offensive в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

contre-offensive [kɔ̃tʀɔfɑ̃siv] NOUN f

offensif (-ive) [ɔfɑ̃sif, -iv] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за offensive в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

offensive Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文