odeur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за odeur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: sainteté

Индивидуални преводни двойки

Преводи за odeur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
odeur f also pej (of de)
stench fig

odeur в PONS речника

Преводи за odeur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за odeur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

odeur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文