occupe във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за occupe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.occupé (occupée) [ɔkype] VERB pp

occupé → occuper

Вижте също: occuper

1. occuper (se trouver dans) personne:

2. occuper (remplir):

1. occuper (se trouver dans) personne:

2. occuper (remplir):

Преводи за occupe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

occupe в PONS речника

Преводи за occupe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за occupe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

occupe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

t'occupe (pas)! inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文