occupé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за occupé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.occupé (occupée) [ɔkype] VERB pp

occupé → occuper

2. occupé:

Вижте също: occuper

1. occuper (se trouver dans) personne:

2. occuper (remplir):

4. occuper (prodiguer des soins à):

6. occuper (se mêler):

1. occuper (se trouver dans) personne:

2. occuper (remplir):

4. occuper (prodiguer des soins à):

6. occuper (se mêler):

Преводи за occupé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

occupé в PONS речника

Преводи за occupé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за occupé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

occupé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文