numéros във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за numéros в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

numéro zéro PRESSE

Преводи за numéros в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

numéros в PONS речника

Преводи за numéros в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за numéros в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

numéros Примери от PONS речника (редакционно проверени)

numéros Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文