nuance във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nuance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: nuancer

Индивидуални преводни двойки

Преводи за nuance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

nuance в PONS речника

Преводи за nuance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за nuance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

nuance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文