norvégienne във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за norvégienne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за norvégienne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

norvégienne в PONS речника

Преводи за norvégienne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

norvégien(ne) [nɔʀveʒjɛ̃, jɛn] ADJ

Norvégien(ne) [nɔʀveʒjɛ̃, jɛn] NOUN m(f)

Вижте също: français, français

Индивидуални преводни двойки

Преводи за norvégienne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

norvégienne Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文