nombreux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nombreux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

nombr|eux (nombreuse) [nɔ̃bʀø, øz] ADJ

2. nombreux (en grand nombre):

many attr
Индивидуални преводни двойки

Преводи за nombreux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
nombreux/-euse

nombreux в PONS речника

Преводи за nombreux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за nombreux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
nombreux(-euse)
nombreux(-euse)

nombreux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文