nombreuses във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nombreuses в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

nombr|eux (nombreuse) [nɔ̃bʀø, øz] ADJ

2. nombreux (en grand nombre):

many attr
Индивидуални преводни двойки

Преводи за nombreuses в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
nombreux/-euse

nombreuses в PONS речника

Преводи за nombreuses в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за nombreuses в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
nombreux(-euse)
nombreux(-euse)

nombreuses Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文