noire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за noire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: noir

5. noir (clandestinité):

noir et blanc PHOT

5. noir (clandestinité):

noir et blanc PHOT

I.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf ADJ

II.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf NOUN mf

Преводи за noire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

noire в PONS речника

Преводи за noire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

forêt-noire <forêts-noires> [fɔʀɛnwaʀ] NOUN f (gâteau)

Forêt-Noire [fɔʀɛnwaʀ] NOUN f GEO

Преводи за noire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

noire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文