niveaux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за niveaux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. niveau (hauteur):

3. niveau (degré):

4. niveau (échelon):

6. niveau TECH (instrument):

Преводи за niveaux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

niveaux в PONS речника

Преводи за niveaux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

Преводи за niveaux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

niveaux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

niveaux Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

niveaux Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за niveaux в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文