neuf във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за neuf в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

neuf m < pl neuf>:

Вижте също: sang

1. sang PHYSIOL:

3. sang (violence):

4. sang (hérédité):

Phrases:

Преводи за neuf в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

neuf в PONS речника

Преводи за neuf в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADJ

1. cinq:

4. cinq (dans l'indication de la date):

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN f (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADV

Вижте също: cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADJ

1. cinq:

4. cinq (dans l'indication de la date):

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN f (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADV

Преводи за neuf в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

neuf Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文