nerfs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nerfs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tire-nerf <pl tire-nerfs> [tiʀnɛʀ] NOUN m DENT

Индивидуални преводни двойки

Преводи за nerfs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
boule f de nerfs inf
to get on sb's wick inf Brit

nerfs в PONS речника

Преводи за nerfs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за nerfs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

nerfs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文