neige във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за neige в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. neige METEO:

chasse-neige <pl chasse-neige, chasse-neiges> [ʃasnɛʒ] NOUN m

perce-neige <pl perce-neige, perce-neiges> [pɛʀsənɛʒ] NOUN m ou f

boule-de-neige <pl boules-de-neige> [buldənɛʒ] NOUN f BOT

Преводи за neige в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

neige в PONS речника

Преводи за neige в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

perce-neige <perce-neige(s)> [pɛʀsənɛʒ] NOUN m o f

Преводи за neige в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

neige Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文