naturelle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за naturelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.natur|el (naturelle) [natyʀɛl] ADJ (tous contextes)

Вижте също: galop

1. galop RIDING:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за naturelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
wastage, a. natural wastage SOCIOL, ECON

naturelle в PONS речника

Преводи за naturelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за naturelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

naturelle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文