natif във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за natif в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за natif в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
natif/-ive m/f du Tyneside
natif/-ive m/f d'Aberdeen
natif/-ive m/f de Dublin
natif/-ive m/f de Liverpool

natif в PONS речника

Преводи за natif в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за natif в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

natif Примери от PONS речника (редакционно проверени)

locuteur(-trice) m (f) natif(-ive)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文