naissance във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за naissance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. naissance (début de la vie):

Преводи за naissance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
naissance f fig

naissance в PONS речника

Преводи за naissance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за naissance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to give birth to sth a. fig

naissance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文