nœuds във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nœuds в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

nœud vital ANAT

Преводи за nœuds в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
node ASTRON, LING, BOT, PHYS, MAT

nœuds в PONS речника

Преводи за nœuds в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за nœuds в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

nœuds Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文