nœud във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за nœud в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

nœud vital ANAT

Преводи за nœud в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
node ASTRON, LING, BOT, PHYS, MAT

nœud в PONS речника

Преводи за nœud в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за nœud в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

nœud Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文