négative във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за négative в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: négatif

I.négat|if (négative) [neɡatif, iv] ADJ

II.négat|if (négative) [neɡatif, iv] ADV

I.négat|if (négative) [neɡatif, iv] ADJ

II.négat|if (négative) [neɡatif, iv] ADV

Преводи за négative в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
negatively charged ELECTRON, PHYS
negatif/-ive
negative CHEM, ELECTRON, MED, PHYS
negative MILIT, RADIO

négative в PONS речника

Преводи за négative в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за négative в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
négatif(-ive)
négatif(-ive)
négatif(-ive)

négative Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文