n'existait във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за n'existait в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за n'existait в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

n'existait в PONS речника

n'existait Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to sweep sth under the carpet [or a. Am rug] [or a. Aus mat]
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文