murs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за murs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. mur (gén):

mur ARCHIT, CONSTR
Индивидуални преводни двойки

Преводи за murs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
wall CONSTR, ARCHIT
mur m
mur m

murs в PONS речника

Преводи за murs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за murs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
wall a. fig
mur m

murs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文