mure във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mure в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: mûr

1. mur (gén):

mur ARCHIT, CONSTR

Преводи за mure в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mure в PONS речника

Преводи за mure в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за mure в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mure Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文