mulet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mulet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
mule skinner Am inf

Преводи за mulet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mulet в PONS речника

mulet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文