mou във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mou в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.mou (molle), mol before vowel or mute h, [mu, mɔl] ADJ

III.mou (molle), mol before vowel or mute h, [mu, mɔl]

flanc-mou <pl flancs-mous> [flɑ̃mu] NOUN mf Can inf

Преводи за mou в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mou в PONS речника

Преводи за mou в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.mou (molle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet mol> [mu, mɔl] ADJ

II.mou (molle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet mol> [mu, mɔl] ADV

Преводи за mou в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

mou Примери от PONS речника (редакционно проверени)

trilby Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文