motion във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за motion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: Motion de censure

Индивидуални преводни двойки

Преводи за motion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
motion ADMIN, POL

motion в PONS речника

Преводи за motion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за motion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

motion Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文