mortels във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mortels в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.mort|el (mortelle) [mɔʀtɛl] ADJ

II.mort|el (mortelle) [mɔʀtɛl] NOUN m (f) liter

Вижте също: plaie

Преводи за mortels в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
mortel/-elle m/f
mortel/-elle
mortel/-elle
mortel/-elle
mortel/-elle
mortel/-elle
mortel/-elle
mortel/-elle inf
mortel/-elle (to pour)

mortels в PONS речника

Преводи за mortels в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.mortel(le) [mɔʀtɛl] NOUN m(f) souvent pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mortels в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
mortel(-le) m (f)

mortels Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文