mortelle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mortelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.mort|el (mortelle) [mɔʀtɛl] ADJ

II.mort|el (mortelle) [mɔʀtɛl] NOUN m (f) liter

Вижте също: plaie

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mortelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
mortel/-elle m/f
mortel/-elle
mortel/-elle
mortel/-elle

mortelle в PONS речника

Преводи за mortelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.mortel(le) [mɔʀtɛl] NOUN m(f) souvent pl

Преводи за mortelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
mortel(-le) m (f)

mortelle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文