mordue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mordue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.mordu (mordue) [mɔʀdy] NOUN m (f) inf

1. mordre lit:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mordue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
mordu/-e m/f de cinéma inf
buff inf
mordu/-e m/f

mordue в PONS речника

Преводи за mordue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: mordre

Преводи за mordue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
mordu(e) m (f)
mordu(e) m (f)
mordu(e) m (f)

mordue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文