morceau във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за morceau в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

morceau <pl morceaux> [mɔʀso] NOUN m

1. morceau (gén):

Вижте също: gros

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] ADJ attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] NOUN m (f)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] ADV

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf
to give sb a thick ear Brit inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за morceau в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
morsel lit

morceau в PONS речника

Преводи за morceau в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за morceau в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

morceau Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文