moquer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за moquer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. moquer (être indifférent):

Вижте също: guigne, chemise

5. chemise CONSTR:

Phrases:

I don't give two hoots Brit inf
I don't give a hoot Am inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за moquer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

moquer в PONS речника

Преводи за moquer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за moquer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

moquer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文