moque във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за moque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. moquer (être indifférent):

Вижте също: guigne, chemise

5. chemise CONSTR:

Phrases:

I don't give two hoots Brit inf
I don't give a hoot Am inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за moque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

moque в PONS речника

Преводи за moque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за moque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

moque Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文