montrer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за montrer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. montrer (faire voir):

2. montrer (faire connaître):

3. montrer (indiquer):

1. montrer (se révéler):

2. montrer (se faire voir):

Вижте също: patte

1. patte ZOOL:

2. patte inf:

5. patte COUT:

6. patte (favori):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за montrer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

montrer в PONS речника

Преводи за montrer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за montrer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

montrer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文