monte-charge във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за monte-charge в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за monte-charge в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. lift (pick up):

3. lift MILIT (transport) → lift in

Вижте също: lift out, lift in

monte-charge в PONS речника

Преводи за monte-charge в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за monte-charge в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文