monstre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за monstre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to have a hell of a nerve inf

Преводи за monstre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
fiend inf

monstre в PONS речника

Преводи за monstre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за monstre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

monstre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

monstre sacré CINE, THEAT
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文