moment във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за moment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. moment (instant précis):

2. moment (temps bref):

3. moment (temps long):

5. moment (période):

6. moment (instant propice):

Преводи за moment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
mo inf
witching hour fig, hum

moment в PONS речника

Преводи за moment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. moment (instant):

2. moment (occasion):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за moment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

moment Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文