molle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за molle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: mou

I.mou (molle), mol before vowel or mute h, [mu, mɔl] ADJ

III.mou (molle), mol before vowel or mute h, [mu, mɔl]

Преводи за molle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

molle в PONS речника

Преводи за molle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: mou, mou

I.mou (molle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet mol> [mu, mɔl] ADJ

II.mou (molle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet mol> [mu, mɔl] ADV

I.mou (molle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet mol> [mu, mɔl] ADJ

II.mou (molle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet mol> [mu, mɔl] ADV

Индивидуални преводни двойки

Преводи за molle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

molle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

trilby Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文