moins във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за moins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. moins (pour dire l'heure):

1. moins (modifiant un verbe):

2. moins (modifiant un adjectif):

3. moins (modifiant un adverbe):

1. moins (avec un nom dénombrable):

2. moins (avec un nom non dénombrable):

3. moins (avec un numéral):

moins-value <pl moins-values> [mwɛ̃valy] NOUN f

moins-perçu <pl moins-perçus> [mwɛ̃pɛʀsy] NOUN m

moins-disant <pl moins-disants> [mwɛ̃dizɑ̃] NOUN m

Преводи за moins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

moins в PONS речника

Преводи за moins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. moins:

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за moins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

moins Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文