modéré във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за modéré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.modéré (modérée) [mɔdeʀe] ADJ

II.modéré (modérée) [mɔdeʀe] NOUN m (f)

Преводи за modéré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
modéré/-e m/f

modéré в PONS речника

Преводи за modéré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.modéré(e) [mɔdeʀe] NOUN m(f) POL

Индивидуални преводни двойки
council flat Brit

Преводи за modéré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
modéré(e) m (f)

modéré Примери от PONS речника (редакционно проверени)

council flat Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文