miser във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за miser в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: tableau

tableau <pl tableaux> [tablo] NOUN m

9. tableau THEAT:

tableau de bord MOTOR
tableau de bord AVIAT, CHEMDFER

Преводи за miser в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
gamble fig
gamble fig
to go nap (on sth) inf

miser в PONS речника

Преводи за miser в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за miser в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

miser Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文